การแจ้งเลื่อนการจัดงาน THAIBEX
เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ และคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข...
 
2014 Top Trends In Technology by Steve Harmon
Technology is going to get crazier. Weirder. Easier and more maddening. Welcome to 2014 tech trend predictions....
 
 
 
 
 
Postponement of THAIBEX 2014
   We would like to announce that THAIBEX 2014 must be postponed regarding to the uncertainty of recent political situation in Thailand. The new schedule will be in July 2015 as THAIBEX 2015 . For exhibitors and international executive attendees, please be informed that all conditions offered this year will be considered the same as your participation in THAIBEX 2015.  For More Information : Tel  : 66 2790 3888 / Email : info.thaibex@gmail.com  
 

 

Pre Footer

 

   
 
Contact : THAIBEX Sales Department
Tel : +662-790-3870-72
Fax : +662-790-3873
Email : sales.thaibex@gmail.com
Website: www.thaibex.com